free simple web templates

Dowolny stan wierzytelności

Wierzytelność może być w dowolnym stanie faktycznym i prawnym. Jesteśmy zainteresowani każdą udokumentowaną wierzytelnością. Np:

• objęte zakazem cesji
• kwestionowane przez dłużnika
• dochodzone przed sądem
• bezskutecznie dochodzone przez komornika

Zero opłat wstępnych

Nasze wynagrodzenie stanowi „success fee” – czyli prowizja od wyegzekwowanych od dłużnika należności

Bez zbędnych formalności

Działamy szybko. Warunki windykacji lub wycenę wierzytelności przedstawiamy w ciągu 24 godzin.

DZIAŁAMY W CAŁYM KRAJU

Zajmiemy się wszystkim

Przejmujemy na siebie cały ciężar obowiązków związanych z odzyskiwaniem należności, a za wierzytelności jesteśmy w stanie zaoferować zapłatę ze środków własnych.

Mobirise

Poszukamy majątku

Skuteczne ukrywanie przez dłużnika majątku lub niemożność ustalenia jego składników, które doprowadziłyby do zaspokojenia roszczenia stanowią nierzadko duży problem dla wierzyciela.
Wyjawienie majątku to pewnego rodzaju postępowanie pomocnicze względem głównego postępowania egzekucyjnego. Istotą i zadaniem procedury wyjawienia majątku, jest oczywiście ujawnienie całego dostępnego majątku dłużnika, aby wierzyciel mógł go spieniężyć i zaspokoić swoje roszczenia.

Prowadzimy postępowania sądowe i bierzemy udział w czynnościach komorniczych

Windykacja prowadzona przez naszą firmę polega na zastosowaniu zarówno standardowych procedur windykacyjnych, jak i działań prawnych, dążąc do uzyskania jak najlepszych rezultatów dla
Klienta. Pozyskiwanie informacji o dłużniku oraz wyszukiwanie sposobów egzekucyjnych dopełnia kompleksową usługę świadczoną przez firmę MWM Inkasso. Bierzemy też czynny i aktywny udział w czynnościach komorniczych, wskazując komornikowi składniki majątku dłużnika, z którego możemy zaspokoić roszczenia i przez cały okres nadzorujemy prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Prowadzimy negocjacje z dłużnikiem

Na odzyskanie zaległych pieniędzy jest to o wiele szybszy sposób, niż droga sądowa. Negocjacje kończące się ugodą pozasądową nie przekreślają dalszej współpracy z dłużnikiem, na co często nie można liczyć decydując się na spór sądowy. Negocjacje nie są przeszkodą dla innych realizowanych czynności prawnych (pozwy, wezwania itp.). Wszystkie te czynności mogą odbywać się równocześnie. Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem i podpisaniem ugody wszelkie inne czynności, takie jak np. rozpoczęty proces, zostają automatycznie zakończone.

Zabezpieczamy wierzytelność

Nasza firma posiada unikalne know-how w zakresie zabezpieczenia wierzytelności na wypadek niewypłacalności dłużnika. Nasze doświadczenie to ponad 15 lat pracy zawodowej w tej dziedzinie - od początku lat 2000-ych.

Pieczęć prewencyjna

Mobirise

Pieczęć prewencyjna to jeden z najtańszych i najprostszych sposobów zdyscyplinowania Partnerów lub Odbiorców do terminowego uregulowania należności za zakupiony towar lub usługę.

Pieczęć prewencyjna, określana również jako pieczęć windykacyjna, na ogół umieszczana jest na fakturach sprzedaży z odroczoną płatnością Jej zasadniczym celem jest poinformowanie kontrahenta, że w razie opóźnień w płatności obsługą sprawy zajmie się firma windykacyjna MWM Inkasso. Uświadomienie odbiorcom konsekwencji wynikających z opóźnienia w zapłacie oraz przekazanie im informacji o współpracy z firmą windykacyjną jest często wystarczającym środkiem pozwalającym na otrzymywanie płatności w terminie. 


Najczęściej taką pieczęć stosuje się na:

- wystawianych przez siebie fakturach

- wystawianych notach odsetkowych

- dokumentach potwierdzających wierzytelność

- wezwaniach do zapłaty wymaganych wierzytelności

 

Pieczęć prewencyjna/windykacyjna może być zastosowana jako tradycyjna pieczęć windykacyjna, przystawiana do dokumentów w papierowej formie, bądź też jako elektroniczna pieczęć windykacyjna.

 Dla naszych Klientów, którzy skorzystają z oferty na pieczęć prewencyjną, oferujemy atrakcyjny rabat na monitoring należności oraz windykację długów.

Monitoring płatności

Usługa monitoringu płatności zapobiega powstawaniu należności przeterminowanych.

Z usługi monitoringu płatności mogą skorzystać zarówno podmioty posiadające klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorcy zawiązujący kontrakty handlowe z innymi przedsiębiorcami – B2B. Państwa Klienci są informowani telefonicznie o fakcie wystawienia faktury i terminie jej płatności. Ponadto, monitoring płatności zakłada przypominanie kontrahentom na kilka dni przed upływem wspominanego terminu o tym fakcie. Takie prewencyjne działania poprawiają również reputację firmy jako poważnego Partnera biznesowego dbającego o własną płynność finansową. W przypadku gdy płatność nie zostanie zrealizowana w terminie, nasza firma MWM Inkasso ponownie nawiązuje kontakt z dłużnikiem i informuje go o tym fakcie. Przedstawiana jest mu równocześnie informacja, że wierzytelność ta może w przyszłości stać się przedmiotem postępowania windykacyjnego, a później także sądowego.

 Statystyki wskazują, że nawet do 70% wszystkich faktur wystawianych w obrocie gospodarczym w Polsce może nie być płacona w terminie.

Połączenie monitoringu płatności wraz z pieczęcią windykacyjną znacznie zwiększają terminowe zapłaty od Państwa Klientów i zapobiegają powstawaniu należności przeterminowanych. Jednocześnie szybko identyfikują Państwo nawet krótkie kilkudniowe opóźnienia w płatnościach.

PONAD 15 LETNIE DOŚWIADCZENIE

Firma MWM Inkasso została założona oraz pracują w niej osoby, które od początku lat 2000 zawodowo zajmują się windykacją. Obecnie najskuteczniejszą metodą dla przeterminowanych należności jest Windykacja Terenowa polegająca na bezpośrednim kontakcie przedstawiciela naszej firmy z dłużnikiem w miejscu jego zamieszkania lub pracy. Oprócz wyżej wymienionych czynności dokonujemy aktualizacji danych teleadresowych oraz wywiad środowiskowy. W trosce o dobre imię i wizerunek Klienta działania windykacyjne opieramy na rzetelnym kontakcie i współpracy z Wierzycielami oraz wysokimi standardami obsługi. Nasza firma oferuje swoim Klientom kompleksową obsługę należności, zabezpieczając wierzytelność począwszy od dnia zawarcia umowy/transakcji poprzez polubowną windykację należności. Nasze ponad 15 letnie doświadczenie i wypracowane często nietypowe metody działania, pozwalają nam na stałą i długoletnią współpracę z Klientami przy realizacji powierzanych nam spraw przy zachowaniu bardzo wysokiej skuteczności działania.

Szybka i Skuteczna Windykacja

Kompleksowa Obsługa Wierzytelności

Bez Opłat Wstępnych

Mobirise

Obecnie najskuteczniejszą metodą dla przeterminowanych należności jest Windykacja Terenowa

Mobirise

Zapewniamy doświadczony zespół windykatorów oraz specjalistów z zakresu prawa i egzekucji należności

Mobirise

100% kosztów związanych z windykacją (jak np.: dojazd bez względu na odległość lub pobyt windykatora ustalającego majątek) pokrywa firma MWM Inkasso w ramach success fee

REKRUTACJA

Dołącz do naszego zespołu MWM Inkasso i zadbaj o swoją przyszłość.


Aktualnie poszukujemy kandydatów z całej Polski na następujące stanowiska:

Specjalista ds. windykacji terenowej

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:
rekrutacja@mwminkasso.pl

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Zapraszamy do kontaktu

Nasza firma wykonuje wszelkie czynności windykacyjne zmierzające do odzyskania niespłaconej w terminie należności wraz z należnymi z tego tytułu odsetkami, prowizjami, opłatami, a także kosztami postępowania – w oparciu o dogodne warunki finansowe i różne modele współpracy dopasowane do potrzeb Klienta. Podejmujemy się również działań, w których inne firmy windykacyjne okazały się nieskuteczne. Odzyskujemy należności na bezpośrednie konta bankowe Klientów.. Gwarantujemy wysoki poziom obsługi dłużnika zachowując przy tym zasady utrzymania tajemnicy bankowej, danych osobowych oraz wrażliwych.

MWM Inkasso Sp. z o.o.

41-709 Ruda Śląska
ul. Czarnoleśna 18

NIP 6322018380
REGON-368396790
KRS-0000706822
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kontakt

E-mail: biuro@mwminkasso.pl       Tel: +48 532 525 090

Do pobrania

Polityka Prywatności